Valp fra oss?

Å kjøpe valp er et stort og krevende ansvar. Vi forusetter at valpekjøp er godt gjennomtenkt og planlagt, og at dere kan tilby valpen en god oppvekst og et aktivt og meningsfyllt liv.

Når vi planlegger kull er dere velkommen til å stå på interesseliste hos oss, å finne riktig hjem/familie til riktig valp er viktig for oss. Endelig valg av valpekjøper gjøres etter en grundig vurdering.

Vi tar sikte på å avle gode gårdshunder etter NKK og raseklubbens retningslinjer og avlskrav, både i forhold til etikk, mentalitet, helse og eksteriør.

Valper fra oss leveres med:
- Registrering i NKK
- Standard NKK kjøpskontrakt
- Id merket og med pass
- Helseattest, vaksinert og behandlet mot innvolsorm
- Enkel valpepakke
- Oppfølging etter behov